Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE/GWARANCJA

 1. Chapeau – bas będący sprzedawcą ponosi odpowiedzialność wobec Klienta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: Chapeau-bas Jerzy Stankiewicz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 59-970 Zawidów  lub adres mailowy: kontakt@chapeau-bas.pl.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład
  z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub, za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 4. Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.chapeau-bas.pl, które to różnice wynikają z innych ustawień(parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.
 5. W przypadku, gdy towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta, okres obowiązywania gwarancji i jej warunki określa dokument gwarancyjny, który jest doręczany Klientowi wraz z towarem.

 

WYMIANA/ZWROT

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę lub zwrot zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model) lub zwrócić go, ale zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wysyłki wymienionego towaru.
 2. Wymianie i zwrotom nie podlegają towary produkowane na indywidualne zamówienie Klienta.
 3. Zgłoszenie chęci wymiany lub zwrotu towaru następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub za pośrednictwem drogi mailowej oraz jednoczesne odesłanie towaru, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania towaru. Złożenie oświadczenia dotyczącego wymiany lub zwrotu towaru po tym terminie uznaje się za nieskuteczne.
 4. Prawo wymiany i zwrotu dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, przy czym dla realizacji prawa wymiany towaru opakowanie jest integralną częścią towaru). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary Klientowi na jego koszt.
 5. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail, a następnie odesłać towar do Sklepu.
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia żądania wymiany lub zwrotu.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
 8.  Pytania dotyczące wymiany prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@chapeau-bas.pl.
 9. W przypadku zwrotu towarów Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@chapeau-bas.pl.

Formularz reklamacji - POBIERZ

Formularz zwrotu - POBIERZ